MOKOSZ – MARZANNA – DZIEWANNA – ŁADA

M M W W
Krótko i bez obrazków opowiem to na tansmisji , 12 marca najlepiej …
To są …
Takie rozkminki i analizy na temat czterech podstawowych bogiń czterech pór roku i czterech żywiołów i przemian.
Wszystko osadzone jest mocno w świętych symbolach, w matrycy, w obrazach , w mitologii .. przed wszystkim slowiańskiej i wedyjskiej (aryjskiej) , ale i w innych.
Czy ja to wytłumaczę dokładnie ? Nie wiem. Nawet nie wiem czy będze w jakiejś książce.
Może zrobię po urodzinach coś na zoom, bo przydałoby się sensownie pokazać te rysunki na ekranie. Bo to nie jest takie całkiem proste. No nie jest.
Ale na pewno jest ciekawe 🙂
Na razie zostawiam.
PS. zapomniałam dopisać literki M i W w ćwiartce na górze M , w ćwiartce a dole W
Te postaci narysowane mają taki sens :
Elementem żeńskiej energii są Nogi ( bo żeńska łączy się z Ziemią, i z niej czerpie energię, i N jest No potencjałem Nicością)
Elementem męskiej energii są Rogi. (bo męska łączy się z niebem powietrzem, idzie ku górze, i jest R Ra słońcem, ruchem i działaniem , rozszerzaniem tego co w potencjale )
Mokosz i ŁAda to okresy, gdy działa mocno męska energia ogólnie we wszechświecie, i jet to męska energia w kobiecie. To kobieta Wiedźma , i to kobieta Matrona.
Dziewa Dziewica — jest zapładniana, rozszerza nogi (nogi ku górze W) — i jest element receptywny żeńskiej energii (rozwarcie jak rozDziewać, rozDziewiczać, i Drzwi )
Marzanna , rozszerza nogi (nogi ku dołowi pozycja rodzenia )– bo to ona daje życie dając śmierć, ona jest symbolem matki co rodzi , uśmiercając połączenie płodu ze sobą.
KOŁO przemian się kręci, więc W jak się przekręci to staje się M ,a N gdy się przekręci to staje się Z
M to mić mieć mać materia, W to wić wicie wiecie wiedza energia
N to nicość energia , Z to życie materia
i jedno przechodzi w drugie
i jedno przechodzi w drugie
i jedno przechodzi w drugie
i jedno przechodzi w drugie
i jedno przechodzi w drugie
i jedno przechodzi w drugie
i jedno przechodzi w drugie
i jedno przechodzi w drugie
i jedno przechodzi w drugie
i jedno przechodzi w drugie
i w prawo
i w lewo
i w prawo
i w lewo
i w prawo
i w lewo
i w prawo
i w lewo
i w prawo
i w lewo
i w prawo
i w lewo
KREATYWNE-TERAPEUTYCZNE KRĘGI dla KOBIET
KREATIVE-THERAPEUTIC CIRCLES for WOMEN
KSIĄŻKI – KREATYWNIE & KLAROWNIE
BOOKS – KREATIVE & KLEAR
GRUPA DLA KOBIET ODZYSKUJĘ PEŁNIĘ KOBIECOŚCI
GROUP FOR WOMEN i REGAIN FULL FEMINITY
O JĘZYKU POLSKIM I GRAMATYCE