GRAMATYKA POLSKA STAROŻYTNA — ANCIENT POLISH GRAMMAR

English below GRAMATYKA POLSKA STAROŻYTNA — ANCIENT POLISH GRAMMAR IM DŁUŻEJ OPOWIADAM O GRAMATYCE POLSKIEJ JAKO WZORZE GRAMATYKI STAROŻYTNEJ… tym bardziej widzę, jak to może być skomplikowane dla odbiorcy. Właściwie chyba dopiero przy robieniu tych filmów, które chcę by były bardzo krótkie — zauważam jak coraz bardziej skomplikowane to się staje. Jestem już w 2giej […]

Read more