ZBLIŻA SIĘ KONIEC ROKU…

zbliżają się Dziady. Zbliża się czwarta ćwiartka roku 🙂

A dla mnie zbliża się okres wyciszenia i dokańczania tego co zaczęłam.
Mam też wrażenie, że mocno się wszystko wycisza na moim facebooku. Ale być może chodzi tylko o polubienia i komentarze, bo obserwatorów nadal jest bardzo dużo i wyświetleń transmisji również…

AKTUALIZACJA CO DO MOJEJ DZIAŁALNOŚCI I PRACY jest taka.
Wchodzę w nową fazę życia, wkrótce, i , sądzę, że powinnam jej poświęcić trochę czasu 🙂
A to oznacza — zmniejszyć nieco tempo tworzenia projektu.

Tak więc plany na końcówkę obecnego roku 2022 mam takie:

* dokończyć tworzenie cyklu kart i plansz (tworzę 10tą, zostały 11ta i 12 ta)
* dokończyć cykl kręgów kobiet w realu w Polsce
* Dokończyć cykl transmisji tego roku

Plany na przyszły rok mam takie

* tworzyć kursy online (kontynuować tworzenie – a może nawet uda się je oddać Wam w 2023)

* robić transmisje na tematy ad hoc — co tydzień

* wypuścić cykl 13 zestawów kart i plansz do druku i do sprzedaży
(nie jest to proste, bo… właściwie jeszcze nie wiem jak to się robi na thegamecrafter.com i muszę się nauczyć, poza tym karty wymagają dopracowania i dopisania wersji angielskiej wszędzie… ! ;(

* SKOŃCZYĆ PISANIE „GRAMATYKI POLSKIEJ ALTERNATYWNEJ DLA DZIECI i wydać online ORAZ drukiem w Polsce.

TO OZNACZA, ŻE NIE ZACZNĘ CYKLU TRANSMISJI O STAROŻYTNEJ WIEDZY PO ANGIELSKU ANI TEŻ RACZEJ NIE ZACZNĘ CYKLU KRĘGÓW KOBIET PO ANGIELSKU ONLINE

To musi zostać na 2024.

A w 2024 będę na pewno chciała zrobić cykl o starożytnej wiedzy po angielsku, kręgi po angielsku online oraz przetłumaczyć przynajmniej jedną książkę na angielski i puścić do sprzedaży.

No jestem manifestorką. Ale plany mam trochę zbyt intensywne więc czas zwolnić, żeby zrobić miejsce na … COŚ INNEGO 🙂

Joanna Chołuj

Jestem Joanna Chołuj JCLady.
Pomagam
* uzdrowić duchowo swoje życie w 12 sferach w 12 miesięcy
* odzyskać swoją kobiecość czyli przejść od toksycznych schematów do zdrowego związku
* rozumieć język polski i jego gramatykę
Moje analizy holistyczne, konsultacje, poradniki, karty, gry oraz kursy pomogą Ci w zmianie życia
https://joannacholuj.pl
https://jcalternativedu.com
https://www.facebook.com/jcalternativedu

I’m Joanna Chołuj JCLady.
I help
*heal your life spiritually in 12 spheres in 12 months
* regain your femininity – move from toxic patterns to a healthy relationship
* understand Polish language and its grammar.
My holistic analyzes, consultations, guides, cards, games and courses will help you change your life

Je suis Joanna Chołuj JCLady.
j’aide
* guérissez votre vie spirituellement dans 12 sphères en 12 mois
* retrouvez votre féminité – passez de schémas toxiques à une relation saine
* comprendre la langue polonaise et sa grammaire.
Mes analyses holistiques, consultations, guides, cartes, jeux et cours vous aideront à changer votre vie


KONSULTACJE ANALIZY HOLISTYCZNE
CONSULTATIONS & HOLISTIC ANALYSIS
https://joannacholuj.pl/konsultacje
https://jcalternativedu.com/index.php/counselling/

KREATYWNE-TERAPEUTYCZNE KRĘGI dla KOBIET
KREATIVE-THERAPEUTIC CIRCLES for WOMEN
https://joannacholuj.pl/warsztaty PL
https://jcalternativedu.com/index.php/workshops/

13 ZESTAWÓW KART – GIER planszowych
13 SERIES OF CARDS – TABLE GAMES
13 SERIES DE CARTES – JEUX DE TABLE
https://joannacholuj.pl/karty-gry/
https://jcalternativedu.com/index.php/cards-games/

KSIĄŻKI – KREATYWNIE & KLAROWNIE
BOOKS LIVRES – KREATIVE & KLEAR
https://joannacholuj.pl/mojeksiazki
https://jcalternativedu.com/index.php/books/

KURSY COURSES COURS
1 Głębokie zrozumienie języka starożytnego polskiego i jego gramatyka (Kurs Starożytnej Gramatyki Ariów)
Deep understanding of ancient polish language and its grammar (Course of Ancient Arya Grammar)
Comprehension profonde de la langue et grammaire ancienne polonaise de Arya (Cours de la grammaire de Arya)

2 Duchowa Przemiana 12 sfer życia w 12 miesięcy (Kurs Starożytnej Wiedzy i Słowiańskiej Filozofii Przyrody)
Spiritual Metamorphosis of 12 life spheres in 12 months (Full Course of Ancient Knowledge and Slavic Philosphy of Nature)
Metamorphose Spirituelle de 12 spheres de vie en 12 mois ( Course complet de la science ancienne et la philosophie slave de nature)

3 Odzyskaj siebie – Od toksycznych schematów do zdrowego związku i pełni kobiecości
Get Yourself Back – From Toxic Patterns to a Healthy Relationship and Full femininity
Récupérez-vous – Des schémas toxiques à une relation saine et à une féminité complète
https://joannacholuj.pl/kursy/
https://jclady-alternativedu.thinkific.com/

YT https://www.youtube.com/joannacholujprof
BLOG https://joannacholuj.pl/blog

TWÓRCZOŚĆ PROZATORSKA I POETYCKA https://joannacholuj.pl/pisze-2

#joannacholuj #joannachołuj @joannacholuj
#jcalternativedu #alternatywnaedukacja #jclady #kobiecość #męskość
#samouzdrawianie #język #gramatykapolska #analizyholistyczne #wiedźma #konsultacje #książki