NA JAKIM ETAPIE PRZEBUDZENIA JESTEŚ?

 

Zdjecie Chwycone u Monika Czapla

 


NA JAKIM ETAPIE PRZEBUDZENIA JESTEŚ?
1. Błogość ignorancji
2 nic nie ma sensu
3 mamy prze@#$&ne
4 czy nie wiedzieliscie że wszyscy jesteście owcami? Musisz się obudzić albo zabiorą ci zdrowie i majątek
5 jestem suwerenem. Zejdź z mojego trawnika
6. Budzę się i staję się najbardziej kochającą i radosną wersją siebie a miłość którą emituję zmienia ludzi wokół mnie.

Moja dopowiedź:
7
Błogość życia swoim życiem, po swojemu,
W systemie ale jednak nie uwięziona, w energii spokoju i miłości która nie wyklucza jednak świętego gniewu, logicznego myślenia.
Bez potrzeby prozelityzmu ani nt systemu ani idei Nowej Ziemi i świętej żeńskiej, mówiąc swoje po swojemu, odpowiadając na pytania albo nie. Nie dając się wytrącić z zen własnej Dharmy. 🙂

————————————

Jestem Joanna Chołuj JCLady.
Pomagam
* uzdrowić duchowo swoje życie w 12 sferach w 12 miesięcy
* odzyskać swoją kobiecość czyli przejść od toksycznych schematów do zdrowego związku
* rozumieć język polski i jego gramatykę
Moje analizy holistyczne, konsultacje, poradniki, karty, gry oraz kursy pomogą Ci w zmianie życia
https://joannacholuj.pl
https://jcalternativedu.com
https://www.facebook.com/jcalternativedu

I’m Joanna Chołuj JCLady.
I help
*heal your life spiritually in 12 spheres in 12 months
* regain your femininity – move from toxic patterns to a healthy relationship
* understand Polish language and its grammar.
My holistic analyzes, consultations, guides, cards, games and courses will help you change your life

Je suis Joanna Chołuj JCLady.
j’aide
* guérissez votre vie spirituellement dans 12 sphères en 12 mois
* retrouvez votre féminité – passez de schémas toxiques à une relation saine
* comprendre la langue polonaise et sa grammaire.
Mes analyses holistiques, consultations, guides, cartes, jeux et cours vous aideront à changer votre vie


KONSULTACJE ANALIZY HOLISTYCZNE
CONSULTATIONS & HOLISTIC ANALYSIS
https://joannacholuj.pl/konsultacje
https://jcalternativedu.com/index.php/counselling/

KREATYWNE-TERAPEUTYCZNE KRĘGI dla KOBIET
KREATIVE-THERAPEUTIC CIRCLES for WOMEN
https://joannacholuj.pl/warsztaty PL
https://jcalternativedu.com/index.php/workshops/

13 ZESTAWÓW KART – GIER planszowych
13 SERIES OF CARDS – TABLE GAMES
13 SERIES DE CARTES – JEUX DE TABLE
https://joannacholuj.pl/karty-gry/
https://jcalternativedu.com/index.php/cards-games/

KSIĄŻKI – KREATYWNIE & KLAROWNIE
BOOKS LIVRES – KREATIVE & KLEAR
https://joannacholuj.pl/mojeksiazki
https://jcalternativedu.com/index.php/books/

KURSY COURSES COURS
1 Głębokie zrozumienie języka starożytnego polskiego i jego gramatyka (Kurs Starożytnej Gramatyki Ariów)
Deep understanding of ancient polish language and its grammar (Course of Ancient Arya Grammar)
Comprehension profonde de la langue et grammaire ancienne polonaise de Arya (Cours de la grammaire de Arya)

2 Duchowa Przemiana 12 sfer życia w 12 miesięcy (Kurs Starożytnej Wiedzy i Słowiańskiej Filozofii Przyrody)
Spiritual Metamorphosis of 12 life spheres in 12 months (Full Course of Ancient Knowledge and Slavic Philosphy of Nature)
Metamorphose Spirituelle de 12 spheres de vie en 12 mois ( Course complet de la science ancienne et la philosophie slave de nature)

3 Odzyskaj siebie – Od toksycznych schematów do zdrowego związku i pełni kobiecości
Get Yourself Back – From Toxic Patterns to a Healthy Relationship and Full femininity
Récupérez-vous – Des schémas toxiques à une relation saine et à une féminité complète
https://joannacholuj.pl/kursy/
https://jclady-alternativedu.thinkific.com/

YT https://www.youtube.com/joannacholujprof
BLOG https://joannacholuj.pl/blog

TWÓRCZOŚĆ PROZATORSKA I POETYCKA https://joannacholuj.pl/pisze-2

#joannacholuj #joannachołuj @joannacholuj
#jcalternativedu #alternatywnaedukacja #jclady #kobiecość #męskość
#samouzdrawianie #język #gramatykapolska #analizyholistyczne #wiedźma #konsultacje #książki