***
Przecinek – kropka z zawahaniem
pojawia się
gdy cię życie zakręci w wibrującej przestrzeni
i nie wiesz czy…
ale czujesz – tego jeszcze kończyć nie wolno
nie stawiaj więc kropki
nie tnij
przecinek – kropka z zawahaniem
pełne żalu pisane piórem listy
prababki sprzed setek lat
na śmietniku
w deszczu
przecinek – kropka z zawahaniem
a jednak chcesz to skończyć
chwytasz dziarsko miecz
i siekasz
powietrze
bo wokół już i tak
nic
przecinek – kropka z zawahaniem
? zbyt długim
————–
17-19.5.2022
wiersz z zadanym słowem „przecinek” dla Klubu Poszukiwaczy Słowa
wyjściowo z myśleniem o niczym , jakieś nie-moje odczucia
potem z myśleniem o moim uczeniu, gramatyce
copyright@joannacholuj