Aktywny czy bierny  Mężczyzna …

Nikt nie skomentował transmisji —
przecież to niewykonalne! Reagować na to co przynosi prawo przyciągania a jednocześnie być mężczyzną aktywnym w męskiej energii!
To pewnie dlatego że dużo nagrywam a Wy nie nadazacie oglądać.
W weekend będzie zero.. czyli przerwa
Ale za chwilę będzie jeszcze o tym …
KREATYWNE-TERAPEUTYCZNE KRĘGI dla KOBIET
KREATIVE-THERAPEUTIC CIRCLES for WOMEN
KSIĄŻKI – KREATYWNIE & KLAROWNIE
BOOKS – KREATIVE & KLEAR
TWÓRCZOŚĆ PROZATORSKA I POETYCKA https://joannacholuj.pl/pisze-2
GRUPA DLA KOBIET ODZYSKUJĘ PEŁNIĘ KOBIECOŚCI
GROUP FOR WOMEN i REGAIN FULL FEMINITY
O JĘZYKU POLSKIM I GRAMATYCE