kim jesteś ?

Czyli – możesz się przebierać wkładać maski i chować ale bądź w zgodzie z sobą i przyrodą.
NIE MÓWCIE NIEZGODNIE Z MATRYCĄ BO TO RODZI FRUSTRACJE I PROBLEMY Z TOŻSAMOŚCIĄ
Wiesław Gajda : Zwróciłem uwagę kobiecie z żółto-niebieskim na profilowym, że po polsku mówi się „na Ukrainie”, a nie „w Ukrainie”. Uprzejmie. Wywaliła mnie za to ze znajomych. Te podziały już idą za daleko. Ludzie ogarnijcie się!
Tak. POLITYCZNA POPRAWNOSC TAKA SAMA JAK Z ZAIMKAMI RODZAJEM NEUTRUM
NIE .
:
Mówi się
Na Ukrainie
Na Filipinach
Na Karaibach
Na Martynice
Na stepach
Na prerii
Na wyspie
Wyspy lub duże płaszczyzny terenu nieporosle lasem mają NA
Męski
Żeński
Neutralne zaś byty to
Te niedorosniete dziecię
Częściowe pole
Pełne w sensie cyklu i dopełnienia – koło oko
I odmienialy się JAK MESKIE
Nieutralne są też
Abstrakty
Tytuły
I odmieniają się JAK ZENSKIE
ISTNIEJA istoty obojnacze i hermafrodyty
Ale to żadna moda
To pewien margines przyrody
KREATYWNE-TERAPEUTYCZNE KRĘGI dla KOBIET
KREATIVE-THERAPEUTIC CIRCLES for WOMEN
KSIĄŻKI – KREATYWNIE & KLAROWNIE
BOOKS – KREATIVE & KLEAR
GRUPA DLA KOBIET ODZYSKUJĘ PEŁNIĘ KOBIECOŚCI
GROUP FOR WOMEN i REGAIN FULL FEMINITY
O JĘZYKU POLSKIM I GRAMATYCE