Baza polaryzacji (przepływu energetycznego między kobietą i mężczyzną.

Nawet jak to mężczyzna zajmuje się domem. Nawet jak kobieta więcej zarabia. Nawet jak kobieta ma dużo męskiej energii a on dużo żeńskiej to dobry układ w tych rolach poniżej gwarantuje zachowanie polaryzacji czyli pociągu seksualnego, przyciągania energetycznego i tzw „chemii” i wzajemnego szacunku i miłości.
To te 8 archetypów.
Najważniejsze to
1 – 7 i 11 – 5
Ona ma być receptywna
On ma być inicjujący
Kochanka – wojownik
Romantyczka – znawca
„Nieżyciowa – rozwiązujący jej problemy
Mądra wiedźma swoje wie a nie mówi – Głowa domu i mędrzec
KREATYWNE-TERAPEUTYCZNE KRĘGI dla KOBIET
KREATIVE-THERAPEUTIC CIRCLES for WOMEN
KSIĄŻKI – KREATYWNIE & KLAROWNIE
BOOKS – KREATIVE & KLEAR
GRUPA DLA KOBIET ODZYSKUJĘ PEŁNIĘ KOBIECOŚCI
GROUP FOR WOMEN i REGAIN FULL FEMINITY
O JĘZYKU POLSKIM I GRAMATYCE