CO TO NAPRAWDĘ JEST PRAWO NATURALNE I KTO TO JEST SUWEREN?

I KIEDY WOLNO CI ZAŁOŻYĆ SOBIE KORONĘ SUWERENA
A KIEDY TO UZURPACJA
Prawa natury (zespół tworzy jedno tzw Prawo Natury)
1 .mentalizm -> myśl kreuje twoją rzeczywistość
2. odpowiadanie -> jak na górze tak na dole, jak w środku tak na zewnątrz…
3. wibracja -> wszystko jest energią, wszystko wibruje, to czym wibrujesz to przyciągasz, zasada zmiany
4. polaryzacja -> przyciąganie i odpychanie, przepływ w spolaryzowanych energiach
5. rytm – prawo wahadła, im większe wychylenie w jedną stronę tym większe potem w drugą
6. prawo i skutek — > karma, każda przyczyna ma skutek, i każdy skutek przyczynę, czasem tego nie umiemy zobaczyć (łączenie punktów, holizm — wiele perspektyw)
7. rodzaj, płeć -> żeńska i męska energia jako powstawa działania kosmusu, czyli wszystkiego
8. dbalość , skupienie -> G , oroborus, Gad , wąż co obojemuje całość cyklu, Gody czyli spirala (Fibonacciego) czyli znajdź punkt skupienia, skup się na czymś i patrz jak to będzie rosło
=================
Suweren — z fr niezależny, panujący, z łaciny — najwyższy
tak naprawdę nadal w polityce zwykle oznacza — osobistości, królow itd…
choć konstytucje demokratyczne mówią co innego
=================
SYNONIMY
ODPOWIEDZIALNY ZA SIEBIE
NIEZALEŻNY
SAMOSTANOWIĄCY
WEWNĄTRZ-STEROWNY
Suwerenny jest tylko ten kto najpierw zrozumie zasadę Prawa Naturalnego które mówi , że potrzebna jest równowaga na poziomie konstytucji własnej — ciała i ducha, wszystkich czakr a zwłaszcza : serce (czakra serca), umysł (czakra gardła i trzeciego oka), wola (czakra mocy, sakralna i podstawy) . Czakra korony to ta korona którą sobie możemy założyć czyli dobrze się ochronić, jak wszystkie czakry dobrze działają. NIE MA ŻADNEGO ZBAWICIELA CO NAS BĘDZIE CHRONIŁ JAK MY SAMI SIEBIE NIE OCHRONIMY
(Aczkolwiek niektórzy do pełnej harmonizacji powinni przyswoić tezy antropozofii bo Filozofia Przyrody może być ZBYT WYMAGAJĄCA )
A to też oznacza równowagę energetyczną jing jang w nas –> czyli też równowagę na poziomie umysłu/ mózgu , czyli dwu półkul . Czyli musimy zrozumieć że PRawo naturalne sugeruje bycie pomiędzy :
-determinizmem, religiami (prawa półkula, nic ode mnie nie zależy, wierzę w Boga co mnie zbawi)
– scjentyzmem , materializmem (Boga nie ma, jest tylko materia, po śmierci nie ma nic, życie nie ma żadnego szczególnego wyższego sensu, mogę robić co chcę, jestem panem swojego życia a potem umieram)
Z równowagi
czyli
– życia w harmonii z Prawem Natury
– poczucia wewnętrznej mocy i używania wolnej swojej woli w decyzjach
wypływa Moc Człowieka który jest Suwerenem
Jak jest się na tym poziomie to można patrzeć jak zmniejszyć zależność od systemu…
ale to wychodzi od wewnątrz
Po prostu jak przejmiesz kontrolę nad sobą to będziesz miał mnie strachu, więcej mocy, przestaniesz tak duzo chorować albo całkiem, zmniejszą się twoje problemy i nie będziesz musiała o wszystko walczyć. Wszechświat zacznie z Tobą współpracować.
Można to robić jednocześnie , np zakładać kooperatywy spożywcze, uczyć medycyny naturalnej, uczyć się jak unikać przymusu szczepień i innych przymusów państwowych , ale jednocześnie nie można uciekać od pracy nad sobą — wewnętrznej przemiany siebie, pogłębiania wiedzy filozoficznej, oraz pracy nad swoim rodem i wdrukami i traumami.
ZWŁASZCZA KOBIETY NIE POWINNY ZACZYNAĆ OD DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ I POLITYCZNEJ JEŚLI NIE ZAJMUJĄ SIĘ JEDNOCZEŚNIE LUB WCZEŚNIEJ NIE ZAJĘŁY SIĘ SWOIM WNĘTRZEM, BUDOWANIEM SWOJEJ ENERGII ŻEŃSKIEJ I BUDOWANIEM RELACJI Z PARTNEREM I RODZINĄ I DZIEĆMI
========================
wyraz suweren był historycznie odpowiednikiem (a może bardziej bliskoznacznikiem) słów monarcha, władca, a w ujęciu monarchii absolutnej autarcha, autokrata, despota, tyran.
Każdy podręcznik do historii podawał, że prawa suwerena należą się urzędującym monarchom, pretendentom do tronów i tytularnym monarchom, a także papieżowi (jako ‘najważniejszej osobie w państwie watykańskim).
Współczesne (wtórne) pojmowanie pojęcia suweren ma jednak związek z czymś innym – z zasadą suwerenności narodu (inaczej z zasadą zwierzchnictwa narodu).
Suwerenność narodu oznacza tyle, że władza w państwie spoczywa w rękach narodu pojmowanego jako ogół obywateli RP. To on decyduje o wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem kraju.
W wyniku wolnych i powszechnych wyborów to naród wybiera swych przedstawicieli do sejmu i senatu, a niekiedy ma wpływ na władzę w sposób bezpośredni (np. zgłaszając inicjatywę ustawodawczą czy biorąc udział w referendum).
Potwierdza to Konstytucja RP. W art. 4 czytamy, że: 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. 2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.
(…)A tak w ogóle to warto wiedzieć, że w wypadku wyrazu suweren mamy do czynienia z zapożyczeniem fonetycznym z języka francuskiego (fr. souverain [wym. suwerę], ze śrw.-łac. superanus ‘najwyższy, panujący’).
slajdy Mark PAssio wykład
KREATYWNE-TERAPEUTYCZNE KRĘGI dla KOBIET
KREATIVE-THERAPEUTIC CIRCLES for WOMEN
KSIĄŻKI – KREATYWNIE & KLAROWNIE
BOOKS – KREATIVE & KLEAR
GRUPA DLA KOBIET ODZYSKUJĘ PEŁNIĘ KOBIECOŚCI
GROUP FOR WOMEN i REGAIN FULL FEMINITY
O JĘZYKU POLSKIM I GRAMATYCE