DLACZEGO ORZECZENIE IMIENNE JEST IMIENNE ????

Rozmowa z 13 latkiem
– co zrobiles z gramatyki?
– no orzecznikowe. Pokazywałem ci przecież
– no tak. A wiesz skąd nazwa Orzeczenie imienne?
– w książce nie ma. Ty pewnie wiesz..
– to orzeczenie które ma w sobie IMIĘ CZYLI RZECZOWNIK –
Paweł (podmiot)
jest nauczycielem (orzeczenie imienne)
Nauczycielem – rzeczownik – imię
KREATYWNE-TERAPEUTYCZNE KRĘGI dla KOBIET
KREATIVE-THERAPEUTIC CIRCLES for WOMEN
KSIĄŻKI – KREATYWNIE & KLAROWNIE
BOOKS – KREATIVE & KLEAR
GRUPA DLA KOBIET ODZYSKUJĘ PEŁNIĘ KOBIECOŚCI
GROUP FOR WOMEN i REGAIN FULL FEMINITY
O JĘZYKU POLSKIM I GRAMATYCE