Facebook

 

Misja Karma Powołanie.

Misja — Tak naprawdę jest to pewien przymus działania wedle wcześniej zaplanowanej drogi życia, która uwzględnia niezliczone interakcje z ludźmi, w których zarówno ludzie mają wpływ na osobę z misją , jak i , przede wszystkim, osoba z misją ma duży wplyw na otoczenie.
Inaczej to się nazywa transpersonalne powołanie czy droga życiowa , czyli jest to nie tylko spełnianie własnej osobistej dharmy/karmy ale zwykle dopełnianie karmy z własnych iluś inkarnacji, przerabianie i zamykanie pewnych schematów w rodzie, rodzinie, wspólnocie, społeczeństwie – za pomocą brania karmy jakichś osób na siebie lub / oraz działalności prospołecznej.
Pewną odmianą tej misji może być przymus głoszenia jakiejś ideologii czy religii.
Misja jednak jest dobrym słowem bo jego definicja jest łatwiejsza do przekazania niż dharma powołanie transpersonalne.
Dharma — D R M
to do czego przylegamy, jakiś zestaw zadań , droga życia, jakies elementy wybrane przed życiem do zrealizowania. U osób z powołaniem personalnym z dharmą personalną= osobistą te elementy sa luźne, nie – konieczne do wykonania. Lekcje mogą być różne, osoby karmiczne nie ustawiają się w szeregu do spotkania i przerabiania wspólnych lekcji. Relacje nie muszą silnie zmieniać przeznaczenia takiej osoby.
Karma KRM
To co wykreowaliśmy w poprzednich życiach i to co mamy do wykreowania w tym życiu. Zawsze i odbieramy karmę i tworzymy karmę. PRocentowo to się układa różnie. I jest powiązane z zagadnieniem wolnej lub … mniej wolnej woli, oraz tego jak bardzo podlegamy Prawu Natury, Kosmicznej energii, wydarzeniom itd
Karma to mówiąc prościej – konsekwencje pewnych zachowań , wyborów , zadań wykonanych lub nie.
Wchodzimy z jakimś balansem, z jakimś układem
Do zrobienia
Zrobione — do odebrania.
Ciało jakie mamy i życie — jest wypadkową karmy zrobionej w poprzednich inkarnacjach plus zadania i chcenia na tę inkarnację
KREATYWNE-TERAPEUTYCZNE KRĘGI dla KOBIET
KREATIVE-THERAPEUTIC CIRCLES for WOMEN
KSIĄŻKI – KREATYWNIE & KLAROWNIE
BOOKS – KREATIVE & KLEAR
GRUPA DLA KOBIET ODZYSKUJĘ PEŁNIĘ KOBIECOŚCI
GROUP FOR WOMEN i REGAIN FULL FEMINITY
O JĘZYKU POLSKIM I GRAMATYCE