PRZESYŁAM STARY MÓJ WPIS W KONTEKŚCIE TEGO … CZY GRECY BYLI PIERWSZYMI W filozofii, literaturze, koncepcjach politycznych…

od Manly Halla, którego bardzo lubię.. Nawet w tym małym wpisie widać, że nie w Grecji, takim tyglu języków i kultur trzeba szukać korzeni czegokolwiek… Nawet i nie tylko u Hindusów. Bo Ariowie nie w Indiach się narodzili….
Od siebie powiem na marginesie – no coż – uważam, że jedyna sensowna demokracja to była w Euroazji dawno temu. Oparta była na Wiarowiedzy Przyrody i PRawie Naturalnym. Jej odbiciem jest to co opisane w Wedach, koncepcje varn – które w postaci zdemoralizowanej przeszły w kasty… Kiedyś o tym opowiem. A co do kultury, literatury i rytów… zachowały się na obrzeżach źródła… NIE W ŹRÓDLE, z wiadomych przyczyn
(…)
Mimo że Hellenowie udowodnili, że są szczególnie płodni w dyscyplinach filozoficznych, ta nauka nauk nie powinna być postrzegana jako stworzona przez nich. „Mimo że niektórzy Grecy „ pisze Thomas Stanley, „twierdzili, że to ich nacji należy przyznać stworzenie filozofii, to jednak ci najbardziej uczeni wśród nich przyznali, że filozofia pochodzi ze Wschodu.” Wspaniałe ośrodki nauki hinduski, chaldejski, egipski muszą być uznane za rzeczywiste śródło greckiej mądrości. Ta ostatnia teza powstała po tym, jak wpływ santktuariów w Ellorze, UR i Memphis został ujawniony w wierzeniach prymitywnych ludów. Thales, Pitagoras i Platon w ich fizozoficznych wędrówkach kontaktowali się z wielu odległymi kultami (wierzeniami) i przynosili do swojego kraju wiedzę tajemną Egiptu i nieodgadniony Orient.
Dzięki niezaprzeczalnym faktom takim jak te, jest oczywiste, że filozofia powstała z religijnych starożytnych Misteriów, które nie były odzielone od religii aż do momentu upadku tych Misteriów. Stąd, ten kto by chciał pojąć głębię filozoficznej myśli musi się zapoznać z naukami tych wtqajemniczonych kapłanów wybranych, aby być pierwszymi strażnikami boskiego objawienia. (…)