Media społecznościowe Social Media – strange game to play

English Francais en bas below

Media spolecznosciowe nawet traktowane marketingowo to gra ktorej zasad nie rozumiem
Mowia mi ludzie – czy to nie strata energii jak pokazujesz swoje zdjecia albo tak bardzo siebie (spiewajac tanczac..)
Nie
Wtedy dostaje zwrot spontaniczny taki jaki wzbudza czyjs usmiech na ulicy w pochmurny dzien. Tez sie usmiechasz. Serduszkiem.
Kazdy tego potrzebuje gdy ma trudne zycie.
Ja mowie raczej i nie doszlam do wnioskow bo musialabym zabic w sobie swoja dobroc i zenska kochajaca energie – !!! czy to nie strata energii gdy wchodze na strony znajomych, bliskich , rodziny a jakies kilkaset z tych 4 tysiecy znam w realu i polubiam, komentuje.. Choc oni nie przychodza do mnie nigdy..nie polubiaja..nawet tej energii ktora mnie niesie
Dziwaczne i schizofreniczne czasem jest bycie w dobrych ukladach z ludzmi, rozmawianie w realu, swietowanie sukcesow, udostepnianie ich dziel ktorych nawet jeszxze nie znam, pomaganie, robienie analiz, pozyczanie ksiazek o wiedzy itd..sluchanie ze narzekam na Polakow nieslusznie, ze sama sobie zrażam ludzi… I posiadanie zero przelozenia na to na czym mi rzeczywiscie zalezy, zero wsparcia tam gdzie go potrzebuje..nawet przez zwykłe polubianie..
I co ja mam o tym myslec.
CO MYSLE?
ŻE TO CHYBA NIE JA JESTEM DZIWNA NIESPOJNA I SCHIZOFRENICZNA
I
Mysle że jak zwykle jestem zdana na siebie.
Po prostu nie szukam wsparcia NA ZIEMI.
Jak akurat jest
To dobrze.
Jak nie.
To trudno.
bo juz dawno bym z tej ziemi zeszla jakbym tylko na to wsparcie liczyla.
Tak. To tez mialam na mysli mowiac o POSIADANIU DOBREJ ZINTEGROWANEJ DUSZY CO PRZEKLADA SIE NA WYGLAD.
BO JAKKOLWIEK ZAROZUMIALE TO ZABRZMI (to nie moje slowa) NIE MAM SOBIE NIC DO ZARZUCENIA
JESTEM W ZGODZIE Z SOBĄ
I Z WAMI
TO WY NIE JESTESCIE W ZGODZIE ZE MNĄ

============================================================

 

Les réseaux sociaux, même commercialisés, sont un jeu dont je ne comprends pas les règles
Les gens me disent – n’est-ce pas un gaspillage d’énergie lorsque vous montrez vos photos ou vous-même autant (chanter, danser …)
Non
Puis il obtient un retour spontané, celui qui fait sourire quelqu’un dans la rue par temps nuageux. Vous souriez aussi. Un cœur.
Tout le monde en a besoin quand il a une vie difficile.
Je parle plutôt et je ne suis pas parvenu à des conclusions car il faudrait que je tue ma bonté et mon énergie d’amour féminine – !!! N’est-ce pas un gaspillage d’énergie quand je visite les sites de mes amis, parents, famille et je connais quelques centaines de ces 4.000 dans la vraie vie et j’aime ça, commente … Bien qu’ils ne viennent jamais vers moi … ils n’aiment pas … même l’énergie qui me porte
Parfois, c’est bizarre et schizophrène d’être en bons termes avec les gens, de parler dans la vraie vie, de célébrer les succès, de partager leurs œuvres que je ne connais même pas, d’aider, de faire des analyses, d’emprunter des livres sur le savoir, etc. Et n’avoir aucune traduction en ce qui m’intéresse vraiment, aucun support là où j’en ai besoin … même en aimant simplement …
Et que suis-je censé en penser.
CE QUE JE PENSE?
QUE JE NE SUIS PEUT-ÊTRE PAS JE SUIS ÉNORME, JAMMABLE ET SCHIZOPHÉNIQUE

ET
Je pense que je suis seul comme toujours.
Je ne cherche simplement pas de soutien SUR TERRE.
Comment c’est
C’est bon.
Pourquoi pas.
C’est dur.
car je serais descendu de cette terre il y a longtemps si je n’avais compté que sur ce soutien.
Oui. C’est aussi ce que je voulais dire quand je parlais de AVOIR UNE BONNE ÂME INTÉGRÉE QUI SIGNIFIE APPARENCE.
PARCE QUE CELA A ÉTÉ COMPRIS (ce ne sont pas mes mots) JE N’AI RIEN À PLAISIR
Je suis en harmonie avec moi
ET AVEC VOUS
VOUS Ne M’ACCEPTEZ PAS

============================================

Social media, even when it is treated as marketing, is a game whose rules I don’t understand
People tell me – isn’t it a waste of energy when you show your pictures or yourself so much (singing, dancing ..)
No
Then he gets a spontaneous return, the kind that makes someone smile in the street on a cloudy day. You’re smiling too. A heart.
Everyone needs it when they have a difficult life.
I speak rather and I did not come to conclusions because I would have to kill my goodness and female loving energy – !!! Is it not a waste of energy when I visit the websites of friends, relatives, family and I know a few hundred of these 4,000 in real life and I like it, comments .. Although they never come to me … they do not like … even the energy that carries me
Sometimes it is bizarre and schizophrenic to be on good terms with people, talking in real life, celebrating successes, sharing their works that I do not even know, helping, making analyzes, borrowing books about knowledge, etc. I alienate people … And having zero translation into what I really care about, zero support where I need it … even by simply liking …
And what am I supposed to think about it.
WHAT I THINK?
THAT I MAY NOT AM I AM WEIRD, JAMMABLE AND SCHIZOPHENIC

AND
I think I’m on my own as always.
I just don’t seek support ON EARTH.
How it is
That’s good.
Why not.
It’s hard.
because I would have come down from this land a long time ago if I had only counted on this support.
Yes. This is also what I meant when I was talking about HAVING A GOOD INTEGRATED SOUL WHICH MEANS APPEARANCE.
BECAUSE IT HAS BEEN UNDERSTOOD (these are not my words) I HAVE NOTHING TO PLEASE
I am in harmony with myself
AND WITH YOU
YOU DO NOT AGREE WITH ME