=======================================================================

z DYSKUSJI Z KOLEGAMI Z KLASY LICEALNEJ , gdy ktoś nawiązał do tego że byłam „kujonem” 😉 :

Wiecie kucie w dziecinstwie wynika z ktorejs z 3 rzeczy: 1. Tendencja charakteru czyli cel zycia taki drive 2 niskie poczucie wl wartosci u dziecka 3 przewrotny sposob „ratowania” rodzicow. Mozna miec jedno z tych. Ja mialam wszystkie 3. Ale wiedza przyciaga ludzi.. Tylko rzadko takich na stale. Na chwile po pomoc. No i z tego driveu do wiedzy dzieci kiedys beda mialy zreformowane podreczniki do gramatyki bo obecne sa denne 😉 . pozdrawiam ta smutno nocną pora. Moglam pomoc tej Izie (zmarła na raka). Kiedys nawet bylysmy dosc blisko. Ale sie urwalo. Ale choroba to efekt stanu umyslu. Slyszalam Ize rok temu przez 20min rozmowy…i..chyba bym jej nie pomogla..pozdrowka. Miejcie pozytywne mysli mimo wszystko..żadne dno nie jest tak głębokie żeby nie mogłoo byc glebsze. Ale i niebo nie ma limitu.. Mowie z autopsji.

 

from DISCUSSION WITH HIGH SCHOOL class, when someone referred to the fact that I was a „nerd”;):

You know LEARNING HARD in childhood results from one of 3 things: 1. The tendency of character or the purpose of life such a drive 2 low self-esteem in a child 3 perverse way of „saving” parents.

You could have one of these. I had all 3. But knowledge attracts people .. Only rarely like this permanently. For a moment for help. Well, from this drive to knowledge children will someday have reformed grammar books because there are bottom 😉. greetings this sad night time. I could help this Iza (she died of cancer). We were even quite close once. But it stopped. But illness is the result of a state of mind. I heard Iza a year ago for 20 minutes of conversation … and … I don’t think I would have helped her … Keep positive thoughts after all.. No bottom is so deep that it cannot be deeper. But there is no limit to the sky too. Glass ceiling does not exist.  I speak from the autopsy.

================================================================================