Czasowniki spić, spać, i ćpać, ćpić, ciupić, ciupać, dziubić, dziubać – są spokrewnione. Tłumaczyłam w przypisie XXI czasownik Spić/spać . Nieco inaczej ma się sprawa z czasownikami „ćpić, ćpać, ciupić ciupać…”. Ć/C to rdzeń oznaczający nie tyle sunięcie ciągłe i monotonne a często ciche, ale oznacza nagłe uderzanie, cięcie, przecinanie, głośną czynność. Wyjściowo więc ćpić jak i „ciupić (patrz ciupaga), oznaczało przecinanie czegoś przez uderzanie i przylgnięcie do powierzchni – tak działa miecz czy siekiera gdy tnie drewno. Czasownik „ścinać” więc mógł zarówno pochodzić od rdzeni Ś oraz Ć , posuwanie się wewnątrz jakiejś powierzchni jak i cięcie, ale S mogło też być przedrostkiem powstałym z przyimka S/Z.. ściąć oznacza sprawić że coś dużego będącego wysoko upadnie nisko, z góry na dół – Z czegoś na coś.
Ciupać, dziubać (udźwięcznione) oznacza po prostu rozdrabniać. Ciekawe jest Ćpać – bo to jednoczesna aluzja do Spać – usypiać, ale ponieważ człowiek był praktycznie ścięty, czyli jak martwy, w innym stanie świadomości, innej czasoprzestrzeni, więc dodano Ć – które sugeruje swego rodzaju śmierć, odcięcie po nagłym uderzeniu. Ćpić, ćpać zapewne daje szybszy efekt niż Spić→ spać…