GRAMATYKA PORÓWNAWCZA
NA SZYBKO
TAKI SPIS TREŚCI
I TREŚCI — WSTĘPU…
szkicowo szkicując szkic szkice pogania..
a ja NIE MAM CZASU
……………………………………………………………………………..
Copyright @JoannaChołuj JCLady :

Spis treści

Wstęp Po co ta książka

Rozdział 1 Typy języków:

Rozdział 2 . Fonetyka

Rozdział 3. Morfologia – słowotwórstwo

Rozdział 4. Słowa nieodmienne

Rozdział 5. Tematyczne zestawienia słów

Rozdział 6 Fleksja deklinacje

Rozdział 7. Fleksja koniugacje

Rozdział 8. Fleksja aspekty

Rozdział 9 Składnia – związki wyrazowe

Rozdział 10 Składnia – tryby

Wstęp

Po co ta książka ?

Być może niektórzy z Was wiedzą, że jestem fanką języków. Lubię się ich uczyć. Próbowałam się uczyć około dziesięciu różnych. W tej chwili mogę powiedzieć, że znam dobrze swój własny język polski, oraz biegle (co wcale nie wyklucza błędów i ciągłej dalszej nauki) – angielski i francuski. Znam również w pewnym stopniu rosyjski i hiszpański i odrobinę podstaw łaciny. Próbowałam się uczyć: arabskiego, urdu, hindi, sanskrytu, arabskiego, portugalskiego, greki, niemieckiego i norweskiego.

Poza tym jestem polonistką. Skończyłam Polonistykę na U.W. i pracę magisterską pisałam z językoznawstwa połączonego z literaturą (analiza tłumaczenia staropolskiego „Andromacha”). Była to praca z literatury staropolskiej i starofrancuskiej. Już wtedy miałam tendencje do syntetyzowania i analizowania, czyli holistyczne podejście. I to mi pozostało.

Dziś jestem nauczycielem. Uczę też swoje dzieci w edukacji domowej od 11 lat (starszego syna) kilku języków obcych. Ten czas dał mi wiele przemyśleń. Nieustająco wracał do mnie temat gramatyki i podejścia do nauki języków. Miałam więc coraz większą ochotę napisać dwie gramatyki – Gramatykę polską i Gramatykę porównawczą kilku języków.

Po co? Przecież tego typu rzeczy tworzą ludzie na uniwersytetach. To prawda. Tylko, że ich praca pomaga tylko w jakimś stopniu studentom lingwistyk i uczniom szkół. Nie pomaga w żaden sposób osobom po prostu uczącym się języków obcych, zwłaszcza samoukom.

Chodzi mi o to, że PRZESZKADZA MI BRAK SPÓJNOŚCI I PEWIEN CHAOS. Albo inaczej. Przeszkadza mi ten INDYWIDUALIZM w podejściu do podawania gramatyki każdego języka. Rozumiem oczywiście, że każdy kraj i każdy badacz języka ma prawo przedstawić własną koncepcję nauczania. Zgoda. Tak więc i ja swoją przedstawię w moich dwu książkach. I nie będzie to koncepcja negująca dotychczasowe. Mi chodzi o bazę i całkiem PODSTAWOWE ZROZUMIENIE ISTOTY JĘZYKA. JĘZYKÓW.

I tak będziecie musieli studiować języki i ich gramatyki, niezależnie, używając innych podręczników, choćby podręczników szkolnych. A JEDNAK, MOŻE PRZYDA SIĘ WAM SPOJRZENIE UOGÓLNIAJĄCE. SYNTETYZUJĄCE.

Chcę przyjąć wszędzie pewien podstawowy schemat wypracowany pod koniec 18-go wieku, rozwijany w 19-tym, i w pełni ustalony w 20-tym wieku. Środowisko badaczy języka łacińskiego, francuskiego (klasycyzm) i badaczy języka polskiego (i pewnie innych słowiańskich) stworzyło podstawy JĘZYKOZNAWSTWA.

Wszystko sprowadza się do spiralnej teorii języka, czy też inaczej – teorii językowych zbiorów i podzbiorów. Warto znać takie nazwiska (jeśli ktoś chce sprawdzić głębiej to, o czym mówię) jak: de Saussure, Baudouin de Courtenay, Chomsky, Klemensiewicz, Łoś, Grzegorczykowa i inni. Wedle tej koncepcji – I POLSKIE GRAMATYKI, CO CIEKAWE, NADAL SIĘ JEJ TRZYMAJĄ – gramatyki uczymy się od najmniejszych elementów do największych. Jest porządek. Nie ma chaosu.

Nie ma skakania po częściach mowy. Nie ma mieszania fleksji ze słowotwórstwem. Nie ma wrzucania etymologii i fonetyki – tuż po składni. Nie ma zaczynania gramatyki od koniugacji. Tak jak to bywa w różnych gramatykach języków obcych.

POPRAWNY UKŁAD GRAMATYKI

zawsze jest taki:

schodkowy

wznoszący

powiększający się

wzrastający

W tej książce zawrę treści :

Wstęp : typy języków:

angielski – germański

niemiecki – germański

francuski – romański

hiszpański – romański

rosyjski – słowiański

polski – słowiański

Rozdział 1. fonetyka

wymowa

alfabet

pisownia

Rozdział 2. słowotwórstwo

rdzeń i końcówki funkcjonalne

słowa nieodmienne

rodzajniki article lub końcówki – a , an, the, un une des le la les

rodzajniki cząstkowe

przysłowki

przyimki

Rozdział 3 fleksja odmiana

części mowy

deklinacje lub brak

koniugacje

czasy

aspekty:

1 dokonany (DK) – niedokonany (NK)

2. jednokrotny (JK) – wielokrotny (WK)

3. bierny (BN) – czynny (CN)

4. z(a)wrotny (ZW) – niewrotny (NW)

5. współczesny (WP) – uprzedni (UP)

6. negatywny (NO) – pozytywny (PO)

7. osobowy (OB) – nieosobowy (NB)

Rozdział 4. składnia

części zdania

związki wyrazowe

zdania

szyk

tryby