#4 Mit nt Edukacji Domowej – Nie jestem nauczycielem!

Mówię o tym jak dzieci się uczą, i czego /kogo faktycznie potrzebują do nauki

Leave a comment