Comment lire une histoire.

How to read a story…

it can be sometimes hard when a child is active like mine
Czytanie książek w łóżku może być trudne gdy dziecko jest tak aktywne jak moje. Ale … dajemy radę :))