Fringla

SZKOŁA JĘZYKÓW

oraz

GRAMATYKI ARIO-SŁOWIAŃSKIEJ

Głębokie rozumienie języka i gramatyka starożytna polska Słowian-Ariów

Jest to 40 lekcji – praca z nauczycielem

 Kurs roczny, W GRUPIE, po 60 min każda lekcja, w ciągu 40 tygodni roku , jedna lekcja raz w tygodniu. Spotykamy się online. Praktycznie poznajemy język i gramatykę polską aryjską.

ZAPISZ SIĘ NA KURS

Cena 1600 zł za osobę, za rok (40zł za lekcję)

Płatność bezpośrednio do mnie, w PLN

Trzeba wykupić całość

WIĘCEJ INFORMACJI whatsapp +48 605 66 3939

OPIS KURSU

Kurs zawiera następujące działy Języka
– fonetyka głoskownia
– morfologia słowotwórstwo
– morfologia odmiana słów – fleksja
– składnia
To będzie konkretna praktyka gramatyki na ćwiczeniach.
Lekcje będą powiązane z portalem, na którym będą zapisywane lekcje.
NA portalu :
*Ćwiczenia – które zrobiliśmy i dodatkowych do wydruku
*Zapis lekcji
* Forum dyskusyjne na którym można zadawać pytania i ja będę odpowiadać, lub można dyskutować
Tematy lekcji :
FONETYKA GŁOSKOWNIA
1. poprawność
2 etymologia
MORFOLOGIA SŁOWOTWÓRSTWO
3 przyimki i rostki
4 pierwsze czasowniki
5 typy czasownika
6 tworzenie słów – końcówki
7 rodzaj rzeczownika
MORFOLOGIA ODMIANA
8 części mowy
9 rzeczownik odmiana
10 rzeczowniki podwójne
11 rzeczownik odmiana przez przypadki
12 przymiotnik – dwa typy
13 przymiotnik odmiana przez przypadki
14 zaimek
15 liczebnik
16 przysłówek
17 czasownik odmiana
18 czasy
19 aspekty JK WK
20 aspekt NK DK
21 koniugacje
22 aspekt czasownika BN CN
23 aspekt czasownika ZW NW
24 aspekt czasownika OB NB
25 aspekt czasownika WP UP
26 aspekt X czasownika
27 jak czytać tabele czasowników
28 tryby
SKŁADNIA
29 części zdania
30 dopełnienie
31 zdania współrzędne, ich typy, spójniki
32 zdania podrzędne, ich typy, zaimki
33 rozbiór zdania, wykresy zdań współrzędnych
34 rozbiór zdania, wykresy zdań podrzędnych
35 mowa zależna niezależna