Gramatyka polska zreformowana. Podręcznik dla dorosłych i nastolatków.

Książka ta opisuje gramatykę polską zreformowaną i jest podręcznikiem praktycznym do nauki języka polskiego.

Różni się od książki „Polska gramatyka starożytna” tym, że jest konkretnym, logicznym i jasnym wykładem o gramatyce polskiej.
Jest nową propozycją nauki gramatyki polskiej w sposób uporządkowany i logiczny.
Książka ta jest mniej obszerna niż dwa tomy „Polskiej gramatyki starożytnej”, nie tłumaczy wszystkiego tak dokładnie w odniesieniu do innych klasycznych gramatyk, języka starocerkiewnosłowiańskiego, łaciny i sanskrytu, oraz posiada tylko kilka przykładowych tabel czasowników, oraz wszelką ważną wiedzę podaną w sposób mocno skondensowany.
Wszystkie potrzebne tabele koniugacji polskich znajdą Państwo w dwu tomach „Polskiej gramatyki starożytnej”
Ćwiczenia gramatyczne znajdą Państwo w „Polskiej gramatyce starożytnej. Ćwiczenia”

Spis treści

I Od dużego do małego.

WIEDZA O JĘZYKU
1. Co to jest język i czemu służy
2. Co to jest gramatyka
3. Sposób nauki – spiralność i linearność
4. Budowa gramatyki
5. Typy języków
6. Kodowanie – dekodowanie. Funkcje wypowiedzi
7. Skąd się wziął język polski

II Od małego do dużego.

FONETYKA GŁOSKOWNIA. GRAFIA ZAPIS
8. Dźwięk ma znaczenie
9. Znak ma znaczenie
10. Głoski – dźwięki
11. Alfabet – znaki
12. Zasady wymowy
13. Zasady zapisu

MORFOLOGIA SŁOWOTWÓRSTWO
14. Etymologia – pochodzenie i znaczenie słów
15. Rdzenne pierwsze czasowniki
16. Budowa słów i tworzenie nowych słów
17. Typy czasownika
18. Immanentny, wbudowany rodzaj rzeczownika
19. Liczba rzeczownika i rzeczowniki podwójne

MORFOLOGIA – FLEKSJA ODMIANA
20. Części mowy. Odmienne i nieodmienne
21. Odmiana rzeczownika. Przypadki deklinacji
22. Rzeczowniki podwójne. Deklinacja
23. Przymiotnik – dwa typy. Deklinacja
24. Zaimek
25. Liczebnik
26. Trzy czasy.
27. Przez co odmienia się czasownik
28. Trzy koniugacje a dwa aspekty – Krotność i Dokonaność
29. Aspekty czasownika jednokrotny JK – wielokrotny WK, oraz dokonany DK
30. Aspekt czasownika BN bierny – CN czynny
31. Aspekt czasownika ZW zwrotny – NW niewrotny
32. Aspekt czasownika OB NB
33. Aspekt czasownika WP współczesny – UP uprzedni
34. Aspekt czasownika NO negatywny (przeczący) – PO pozytywny (twierdzący)

SKŁADNIA
35 Siedem trybów czasownika
36 Tryby: Orzekający. Rozkazujący. Pytający
37 Tryby: Warunkowe i Tryb modalny
38 Części mowy vs części zdania. Zdania pojedyncze
39 Zdania złożone współrzędnie
40 Zdania złożone podrzędnie
41 Mowa zależna i niezależna

– KUP KSIĄŻKĘ PAPIEROWĄ ZA PLN BEZPOŚREDNIO ODE MNIE 70 zł

– KUP PDF KSIĄŻKĘ ELEKTRONICZNĄ ZA PLN 50 zł

– KUP KSIĄŻKĘ PAPIEROWĄ ZA USD W AMERYKAŃSKIM SKLEPIE 18,74 USD bez przesyłki

– KUP KSIĄŻKĘ ELEKTRONICZNĄ ZA USD 9,88 USD

WSZYSTKIE KSIĄŻKI Copyright@JoannaChołuj

ZAKAZ KOPIOWANIA TREŚCI I ROZPOWSZECHNIANIA PRODUKTÓW POZA TYM SKLEPEM I UDOSTĘPNIANIA W INTERNECIE

PROSZĘ UWAŻNIE DOKONYWAĆ ZAKUPU

NIE MA MOŻLIWOŚCI ZWROTU