Książka ta opisuje gramatykę polską starożytną i jest podręcznikiem teoretycznym do nauki języka polskiego. Napisana jest w kreatywny i klarowny sposób. Jest to gramatyka zreformowana języka polskiego, na podstawie powiązań z sanskrytem oraz własnych badań językoznawczych i wglądu filozoficznego. Książka zawiera w dwu tomach ponad 100 tabel koniugacji pełnych oraz kilkadziesiąt tabel koniugacji uproszczonych.

Książka ta jest drugim tomem całości.

Książka ma 285 str.

tom 2
Rozdział 7. Morfologia – Fleksja
Rozdział 8. Morfologia – Fleksja – o czasach i aspektach
Rozdział 9. Morfologia – Fleksja – o koniugacjach
Rozdział 10. Składnia – od wyrażenia do tekstu

KUP KSIĄŻKĘ PAPIEROWĄ ZA 60 PLN

KUP KSIĄŻKĘ ELEKTRONICZNĄ ZA 50 PLN

KUP W SKLEPIE AMERYKAŃSKIM ZA USD książkę papierową

KUP W SKLEPIE AMERYKAŃSKIM ZA USD KSIĄŻKĘ ELEKTRONICZNĄ
=====================================================================================
DODATKOWE INFORMACJE :

PRZEDSTAWIAM KSIĄŻKĘ:
„Polska gramatyka starożytna.” Tom 1 i 2.
To nie jest książka w pełni prosta. Nie jest.
To jest książka, która służy do nauki języka polskiego albo do refleksji nad językiem polskim.
Zawiera wiele moich tez, które są bardzo alternatywne.
Mówię w niej, że:
– gramatyka jest święta
– istnieje pewien sensowny układ gramatyki, którego nie można sobie dowolnie zmieniać. Jest to układ spiralny i chronologiczny.
-istnieje osiem przypadków deklinacyjnych. Mają one pewien konkretny układ i nie można tego układu zmieniać, bo wypływa on z filozofii wiaro-wiedzy, z którą gramatyka jest ściśle powiązana.
-każdy rzeczownik, tak jak każdy obiekt rzeczywistości, posiada immanentnie wbudowany rodzaj. Nie jest przypadkiem jakiego rodzaju są konkretne rzeczy.
– istnieje więcej niż trzy rodzaje: męski , żeński i nijaki. Istnieją również rodzaje neutralne (nijakie) w energii męskiej albo żeńskiej. Dotyczą one abstraktów i tytułów dla osób męskich albo żeńskich. Stąd mamy takie słowa jak „mężczyzna”
– liczba podwójna nie istniała. Natomiast pozostałości jej odmiany to odmiana właściwa słów nijakich takich jak: oko, ucho, odrzwio..
– są tylko trzy czasy
– jest siedem aspektów
– są trzy koniugacje
– istnieje para aspektowa jednokrotny – wielokrotny.
– przyrostki nie służą do tworzenia aspektu dokonaności. Temu służy odpowiednia koniugacja i jej formy.
– jest możliwe odtworzyć koniugacje w dawnej formie i odtworzyć powiązania czasowników pomiędzy sobą. Zrobiłam to w ponad 100 tabelach.
Tego dowiecie się z „Polskiej gramatyki starożytnej”. Ale … to nie jest prosta książka. Nie wykładam w niej teorii w punktach, tak jak powyżej. Wiedza jest pełna. Odnoszę się do wiedzy zastanej i mówię swoje tezy.
Dwa tomy „Polskiej gramatyki starożytnej” oraz dwa tomy „Gramatyki porównawczej” oraz „Gramatyka polska – ćwiczenia” oraz cała seria filmów o języku na kanale youtube Joanna Chołuj JCLAdy Alternative Education
=> dopiero to da pewną pełnię wiedzy, a nie jedna książka, czy kilka filmów.
ZDECYDOWAŁAM, ŻE KURSU JĘZYKA POLSKIEGO NIE BĘDZIE.
JEŚLI KTOŚ CHCE ZROZUMIEĆ WIECEJ, ZAPRASZAM NA KONSULTACJE.

Co do nazwy – „starożytna” – rozpatrywałam różne nazwy – stara, starosłowiańska, aryjska, Ariów, Lechicka, a może po prostu „powrót do źródeł” , i nic nie wydawało mi się sensowne.
Dlatego pozostał ostatecznie ten tytuł, który jest swego rodzaju oksymoronem. Bo oczywiście stricte polska gramatyka – starożytna nie jest.
Ale jest to pewna aluzja to faktu, że ta dzisiejsza polska gramatyka nadal posiada cienkie nici powiązań ze swoją starożytnością – przez wszystkie konserwatywne swoje tendencje, które same w sobie już świadczą o starożytności – i przez pozostałości tej starożytnej gramatyki w postaci archaicznych konstrukcji czy rdzeni słów.