Po to wcielamy się na tej ziemi, aby spotykać naszą rodzinę, nasze dzieci, i uczyć się dzięki nim – naszym lustrom, i aby wzrastać, i ewoluować duchowo. Nie zaś po to, by tylko „dobrze przeżyć życie”, albo by obrastać w tłuszcz i materialne zdobycze. Nie po to, by dotrwać do śmierci. Nie po to, by wygrać w wyścigu szczurów. Ale po to, by kontynuować ród, tradycje. By dobrze wychować dzieci, odtwarzać, przedłużać i przekazywać tradycje i ezoteryczne nauki o kosmicznej Wierze Przyrody. Bo została zapomniana.

Ta książka opowiada o tym jak wychowywali swoje dzieci Słowianie…

KUP KSIĄŻKĘ PAPIEROWĄ ZA 60 PLN

KUP KSIĄŻKĘ ELEKTRONICZNĄ ZA 50 PLN

KUP W SKLEPIE AMERYKAŃSKIM ZA USD KSIĄŻKĘ PAPIEROWĄ

KUP W SKLEPIE AMERYKAŃSKIM ZA USD KSIĄŻKĘ ELEKTRONICZNĄ