Wstęp do cyklu książek

6 KROKÓW DO WOLNOŚCI

Cykl ten nazwałam : 6 KROKÓW DO WOLNOŚCI.

Pytanie Dlaczego? Otóż chcę opowiedzieć w tym cyklu o tym, jak ważne jest uzyskanie świadomej wolności, na swój własny sposób, w nie jednej, nie dwu, ale sześciu sferach życia. Ponadto ważne, absolutnie ważne jest zdefiniowanie sobie czym ta wolność w ogóle jest. I co ona oznacza w perspektywie społecznej. Dla mnie oznacza odnalezienie ideałów prastarych naszego narodu, ideałów prasłowiańszczyzny, gdzie wolność oznaczała jednocześnie wewnątrzsterowność i odpowiedzialność za siebie, jak i wysoką świadomość i poczucie integralności z całą swoją najbliższą wspólnotą, a nawet szerzej – całym narodem, światem, przyrodą, kosmosem. Ten ideał, jak sądzę, może być zrozumiany właśnie przez Polaków, bo jeszcze do 19go wieku istniała świadomość potrzeby powrotu do takiego stanu narodowego.

Pierwszą książkę z serii, pod prowokacyjnym tytułem „Nie każda miała szczęście pokochać toksyka”, napisałam z myślą o swoich wieloletnich, trudnych toksycznych związkach. Drugą zaś z serii pod tytułem „Wolna matka, wolne dziecko” – z perspektywy kobiety i matki, która oczywiście nie musi się pokrywać z perspektywą kobiety bezdzietnej lub mężczyzny. Uważam jednak, że wyjście od własnych doświadczeń i opisanie ich, jest cennym i poszukiwanym podejściem w literaturze. Tak piszę wszystkie kolejne tomy z serii. Jest to rzeczywista wartość tego cyklu. Natomiast jeśli chodzi o uogólnienia, na pewno jest możliwe uogólnienie i spojrzenie uniwersalne na proponowane przeze mnie historie i wartości.

Pozwólcie teraz, że zaproszę Was do oczekiwania / przeczytania (zależnie od tego w jakim okresie natknęliście się na ten tekst) wszystkich pozycji cyklu: 6 Kroków do Wolności:

  • 1/6 Od toksyczności do dojrzałego związku

  • 2/6 Od toksycznego do pokojowego rodzicielstwa

  • 3/6 Od przymusu do entuzjazmu w nauce

  • 4/6 Od depresji do życia z pasją

  • 5/6 Od choroby do dobrostanu

  • 6/6 Od nieświadomości do dojrzałości duchowej