Jakie dziecko chcemy wychować. Jakie ma mieć cechy? Odpowiedzialność, samodzielnośc, wolność, wewnątrzsterowność, wolność, wierność sobie, empatyczne granice. Czyli przeciwieństwo roszczeniowości i materializmu.

Leave a comment